pátek 7. dubna 2017

Euskadi / Mundaka

Dům nad mořem, levotočivý svět a sůl

Nová vlna právě sbírá sílu, žene se kupředu, pěnou narazí do kamení a zmizí pode mnou, pod naším domem na pilířích. Stojím v okně našeho dočasného Airbnb bytu a radostí tancuju dupáka, to je energie! 

Takhle blízko moře jsem ještě nebydlela. Dům není žádná karibská chajda, na betonových pilířích se tyčí hned čtyři patra. My obýváme byteček úplně dole, pod nohama se nám při přílivu přetahují vlny a při odlivu se ukáže soukromá pláž. Vyjeli jsme si s babetí přímořskou babičkou a je nám fajn. 

Mundaka je pitoreskní městečko na baskickém pobřeží, uvnitř biosférické rezervace Urdaibai. Jeho legendami opředený původ zahrnuje lodě s princeznami, zatímco za jeho dnešní tvář reprezentují spíše opálení, do půl těla vysvlečení, větry ošlehaní muži s velkými... prkny :) Surfaři samozřejmě, toho - mimo-sezonního - času spíše od hlavy po paty v neoprénu. Ani tak to nebyl špatný pohled, co si budem říkat. V Mundace mořské proudy vytváří výjimečný jev, levotočivou vlnu a to rovnou největší, v Evropě určitě a možná i na světě. I když tady si nejsem jistá, jestli už nemluvit v minulém čase, průmyslové úpravy mořského dna zavinily, že dnešní vlny už dávno nedosahují minulé slávy. 

Nevím jestli atmosféra městečka, jak jsme ji zachytili při naší návštěvě my, byl právě stesk po lepších časech nebo jen nabírání dechu před novou sezonou, každopádně působila lehce omšele, starosvětsky bezstarostně až líně a nostalgicky. Kdyby tohle městečko bylo surfař, tak ten divoký typ, který už poznal, že to jde i bez značkových hader, bez bíle natřeného nosu a bez slunečních brýlí. Mělo by prošedivělé vlasy i vousy slepené solí, vrásky kolem hlubokých očí a po jednom pivu zasněný pohled. 

čtvrtek 6. dubna 2017

O mé rodině, Bascích a jiné zvířeně

Zatemnělým oknem se snaží prodrat zvědavý zatoulaný sluneční paprsek a malá Babeta mi zalehne hlavu. Přetočím ji zpět na tatínka a koukám. Dobré ráno Španělsko! Celý dovolenkový duben před námi, těšením se mi roztančí prsty na nohou. Babeťák s Babetkou už se taky vrtí, na rozdíl ode mě ale mají podle svého zvyku ještě dobrou půlhodinu než se s konečnou platností rozhodnou být vzhůru. Ani já se ale nikam neženu. 

Babetiny PP (čti přímořští prarodiče) nám stejně jako minule uvolnili hlavní ložnici, abychom se ve třech pohodlně vyspali. Oba PP pocházejí z jedné vesnice ve španělském vnitrozemí, v mládí odešli za prací, aby se jednoho dne usadili a založili rodinu v Irunu. Babeťákovi rodiče tedy žijí většinu života v Baskicku, respektují baskickou kulturu a nejsou Baskové. Babeťák se sestrou se v Baskicku narodili a oba se za Basky považují. I když za španělské a nad poměry umírněné.

Na bytí či nebytí Baskem se žádný papír nevydává, Baska definuje sebeurčení každého jedince. Navzdory tomu, že Baskové nikdy v historii netvořili jednotný politický útvar, se jejich síla vědomí vnitřní sounáležitosti neoslabila pod žádným z řady dobyvatelů. Naopak je stále posilována udržováním vlastního jazyka, sdílením společného kulturního prostředí,etnickou příslušností a v neposlední řadě vědomím vlastní výjimečnosti. Ačkoli jsou Baskové někdy klasifikováni jako autochtonní obyvatelstvo, většina zdrojů se, i díky živému společnému jazyku, přiklání k termínu národ. 

V minulém příspěvku jsem uvedla počet obyvatel Baskicka, dnes vám řeknu, kolik z toho je Basků. Výsledky statistik se mírně liší, většinou podle strany zadavatele, průměrně si vystačíme s číslem 2 112 000 obyvatel ve španělském Baskicku. Ve Francii se jejich počet odhaduje na 250 tisíc a dalších 250 tisíc obyvatel se k Baskické národnosti hlásí v diaspoře především na jihoamerickém kontinentu (mnoho Basků sem emigrovalo za Francova režimu, svou kulturu a jazyk si však udržují i v nové domovině). K oficiálním statistikám tímto hlásím jednoho a půl Baska na Moravě :) 

Z celé rodiny baskičtinu plynně ovládá jen Babeťákova sestra, doma mluví všichni španělsky. Babetku přechod do španělsky mluvící domácnosti nijak nevzrušil, ekvivalenty domácích spojení a her si se španělskými protějšky spojila velice rychle. Ani na ulici jí zatím jazyková bariéra nedělá problém, ostýchavé to naše dítě rozhodně není. Pokud ji někdo zaujme, nemá problém si na něj výsknout a zamávat, v koketnější náladě hezkým chlapům posílá i pusinky. Tohle po mě teda rozhodně nemá :) 

Intenzivně se snaží také o interakci s dalšími dětmi, tady má ale ještě značné obtíže, její přátelský záměr bývá často nepochopen. Španělé i Baskové milují pobyt venku a vedou k tomu i děti, skvěle zařízená dětská hřiště jsou na každém rohu a celý den (kromě siesty) plně vytížená. Babetka na nich řádí jako raketa, miluje houpačky, hrdinně zdolává klouzačky a neohroženě po hlavě leze do každé průlezky. Tak my zase jdem! středa 5. dubna 2017

Do Španěl na duben

Jsme se vypravili :) Babetka lety dala zkušeně a tady během dvou dnů bez problémů najela na španělský režim. Kdo by taky měl problém s celospolečensky schválenou siestou a prodlouženou večerkou.

Naše španělská domácí destinace je Irun a leží ve španělském Baskicku. Baskicko není klasické Španělsko, Baskicko se snaží Španělskem vůbec nebýt :)

A protože mě politická geografie ne úplnou náhodou dost baví, tak si úvodem dáme něco z místních reálií.

Baskicko v jeho nejširším možném geografickém chápání označuje území mezi Pyrenejemi a Atlantikem, na pomezí Španělska a Francie, kde se plně projevuje baskická kultura. Z hlediska současných územněsprávních celků mluvíme o španělském Autonomním společenství Baskicko, s provinciemi Araba, Bizkaia a Gipuzkoa, španělském Autonomním společenství Navarra a francouzském Baskicku s provinciemi Dolní Navarra, Labourd a Soule. Přepočítáte-li zmíněné provincie, snadno rozluštíte jeden ze symbolů revitalizace baskické národní identity, a to rovnici 4+3=1 spolu s heslem "sedm v jednotě". Pro označení celého tohoto území užívá baskičtina výraz Euskal Herria.

Já budu v dalším vyprávění častěji používat slovo Euskadi (španělsky País Vasco), protože se budu věnovat zejména španělské části Baskicka. Euskadi je běžně užívaná zkratka oficiálního baskického názvu Euskal Autonomia Erkidegoa (španělsky Comunidad Autónoma del País Vasco). Posledním neoficiálním názvem, se kterým se můžete zde setkat je Hegoalde, čili Jižní strana. 

Území obývá převážně národ Basků, hovořící baskičtinou, která je zde také prvním úředním jazykem, zatímco španělština má postavení druhého úředního jazyka. Metropolí Baskicka je Vitoria (baskicky Gasteiz), největším městem je pak Bilbao (Bilbo). 

Administrativně se Autonomní společenství Baskicko tedy dělí na 3 zmíněné provincie. Araba (španělsky Álava), s hlavním městem Vitoria-Gasteiz, Bizkaia (španělsky Vizcaya), s hlavním městem Bilbao (baskicky Bilbo) a třetí je Gipuzkoa (španělsky Guipúzcoa) s hlavním městem San Sebastián (baskicky Donostia). Právě 19 kilometrů od San Sebastiánu leží příhraniční město Irun, odkud pochází můj muž. Nejbližšími sousedy „jižních“ Basků jsou již zmíněná Navarra na východě, Kantábrie a Kastilie a León na západě a na jihu proslulá vinařská oblast, La Rioja. Rozloha společenství je 7 234 km², pouze 1,4% z celkové rozlohy Španělského království. Počet obyvatel autonomního společenství Baskicka je asi 2 180 000 a tvoří 4,6% obyvatel Španělska. Hustota zalidnění je tak 301,1 obyvatel/km². 

Provincie Gipuzkoa leží v severovýchodním rohu autonomního společenství Baskicka, její hranice se tak kromě zbylých dvou baskických regionů, Navarry a Biskajského zálivu, dotýká i státní hranice s francouzským, také pobřežním, krajem Lapurdi. Na území provincie žije asi 692 000 obyvatel, převážně Basků. Celková rozloha je pouhých 1 980 km², Guipúzcoa je tak co do rozlohy nejmenší španělskou provincií. Je pro ni charakteristická nejvyšší míra používání baskičtiny. 

Okrajově si představíme i Iparralde, francouzskou Severní stranu. Má celkovou plochu 2 869 km² a je administrativně rozdělena do tří provincií. Dolní Navarra (baskicky Nafarroa Beherea, francouzsky Basse-Navarre) je z nich největší, Labourd (baskicky Lapurdi) a Soule (baskicky Zuberoa) mají oba asi 800 km².

Z hodiny geografie zpátky k jedoucí Babetě, co nás tento měsíc čeká? Okoupeme se v moři? A otázka za zlatého bludišťáka, je můj muž Bask? 
Odpovědi se dočtete již v příštích dílech našeho cestopisného okénka :) 

* Nejasnosti? Dotazy? Nebo jen toužíte po zdrojích? Písněte mi :)