čtvrtek 6. dubna 2017

O mé rodině, Bascích a jiné zvířeně

Zatemnělým oknem se snaží prodrat zvědavý zatoulaný sluneční paprsek a malá Babeta mi zalehne hlavu. Přetočím ji zpět na tatínka a koukám. Dobré ráno Španělsko! Celý dovolenkový duben před námi, těšením se mi roztančí prsty na nohou. Babeťák s Babetkou už se taky vrtí, na rozdíl ode mě ale mají podle svého zvyku ještě dobrou půlhodinu než se s konečnou platností rozhodnou být vzhůru. Ani já se ale nikam neženu. 

Babetiny PP (čti přímořští prarodiče) nám stejně jako minule uvolnili hlavní ložnici, abychom se ve třech pohodlně vyspali. Oba PP pocházejí z jedné vesnice ve španělském vnitrozemí, v mládí odešli za prací, aby se jednoho dne usadili a založili rodinu v Irunu. Babeťákovi rodiče tedy žijí většinu života v Baskicku, respektují baskickou kulturu a nejsou Baskové. Babeťák se sestrou se v Baskicku narodili a oba se za Basky považují. I když za španělské a nad poměry umírněné.

Na bytí či nebytí Baskem se žádný papír nevydává, Baska definuje sebeurčení každého jedince. Navzdory tomu, že Baskové nikdy v historii netvořili jednotný politický útvar, se jejich síla vědomí vnitřní sounáležitosti neoslabila pod žádným z řady dobyvatelů. Naopak je stále posilována udržováním vlastního jazyka, sdílením společného kulturního prostředí,etnickou příslušností a v neposlední řadě vědomím vlastní výjimečnosti. Ačkoli jsou Baskové někdy klasifikováni jako autochtonní obyvatelstvo, většina zdrojů se, i díky živému společnému jazyku, přiklání k termínu národ. 

V minulém příspěvku jsem uvedla počet obyvatel Baskicka, dnes vám řeknu, kolik z toho je Basků. Výsledky statistik se mírně liší, většinou podle strany zadavatele, průměrně si vystačíme s číslem 2 112 000 obyvatel ve španělském Baskicku. Ve Francii se jejich počet odhaduje na 250 tisíc a dalších 250 tisíc obyvatel se k Baskické národnosti hlásí v diaspoře především na jihoamerickém kontinentu (mnoho Basků sem emigrovalo za Francova režimu, svou kulturu a jazyk si však udržují i v nové domovině). K oficiálním statistikám tímto hlásím jednoho a půl Baska na Moravě :) 

Z celé rodiny baskičtinu plynně ovládá jen Babeťákova sestra, doma mluví všichni španělsky. Babetku přechod do španělsky mluvící domácnosti nijak nevzrušil, ekvivalenty domácích spojení a her si se španělskými protějšky spojila velice rychle. Ani na ulici jí zatím jazyková bariéra nedělá problém, ostýchavé to naše dítě rozhodně není. Pokud ji někdo zaujme, nemá problém si na něj výsknout a zamávat, v koketnější náladě hezkým chlapům posílá i pusinky. Tohle po mě teda rozhodně nemá :) 

Intenzivně se snaží také o interakci s dalšími dětmi, tady má ale ještě značné obtíže, její přátelský záměr bývá často nepochopen. Španělé i Baskové milují pobyt venku a vedou k tomu i děti, skvěle zařízená dětská hřiště jsou na každém rohu a celý den (kromě siesty) plně vytížená. Babetka na nich řádí jako raketa, miluje houpačky, hrdinně zdolává klouzačky a neohroženě po hlavě leze do každé průlezky. Tak my zase jdem! Žádné komentáře:

Okomentovat